- en del af Odsherred Kommune
Dagens gang i SpilOp'en

Alle klokkeslæt, bortset fra åbne- og lukketider er ca. tider  

6.00: Institutionen åbner

6.30-7.30: Vi spiser morgenmad på Krudtuglerne med både vuggestue- og børnehavebørn.                  

8.00: Vi åbner flere stuer, eller vi går på legepladsen, og vuggestuebørnene går i vuggestuen. Vi begynder at sætte aktiviteter i gang, samtidig med der modtages børn på stuerne.

Eksempler på aktiviteter: Tegne, male, sy, perler, huler, legoklodser, spil og puslespil, højtlæsning, fødselsdage og leg i det uformelle rum.

8.30 – 9.30: Har børnene mulighed for at spise deres medbragte formiddagsmad.

9.30: Vi holder et kort morgenmøde, hvor morgenåbnere og ledelse planlægger og informerer hinanden om dagens aktiviteter. Derfor er det vigtigt at børnene er mødt ind kl. 9.00, så vi kender det faktiske børnetal for dagen.

10.00: Dagens planlagte aktiviteter går i gang på stuerne.

Vi arbejder med og udvikler børnene i forskellige aktiviteter i forhold til hvad der er aktuelt.

Eksempler på aktiviteter: Samling, pædagogisk idræt inden for vores fokusområder (socialt, fysisk, psykisk og kognitivt). Ligeledes tænkes læreplanstemaer og sproglig indsats ind. Her kan der arbejdes med de forskellige aldersgrupper. Vi går tur, i svømmehallen og i hallen. Disse aktiviteter beskrives på opslagstavlerne.

11.00: Vi spiser vores medbragte madpakker på stuerne. Når vi har spist madpakker, hviler vi med børnene til stille musik og fantasirejser. Efter maden tager vi tøj på og omkring kl......

12.00: Er vi parate til at gå ud på legepladsen, hvor vi opholder os et par timer.

På legepladsen har vi fokus på børnenes frie leg. Her observerer vi og støtter op om børnenes leg

Legens betydning: Vi prioriterer legen i det uformelle rum højt. Barnet lærer gennem legen. Vi er af den opfattelse, at leg er et mål i sig selv, idet der gennem legen sker en dannelse af det enkelte barns personlighed.

Barnet tilegner sig sociale spilleregler, idet barnet for at kunne opretholde legen må kunne tage initiativ og organisere men samtidig give plads til andre.           

14.00: Børnene har mulighed for at spise deres medbragte eftermiddagsmad

14.30: Vi leger inde eller ude. Børnene opfordres til at lege sammen på de stuer, der er åbne.

17.00: Institutionen lukker.