- en del af Odsherred Kommune
Dagens gang i SpilOp'en

Alle klokkeslæt, bortset fra åbne- og lukketider er ca. tider  

6.00: Institutionen åbner

6.00-7.15: Børnene spiser deres egen medbragte morgenmad på Snurretoppene, både vuggestue- og børnehavebørn.

7.00 går vores vuggestuebørn i vuggestuen.              

8.00: Vi åbner flere stuer, eller vi går på legepladsen. Vi begynder at sætte aktiviteter i gang, samtidig med der modtages børn på stuerne.

Eksempler på aktiviteter: Tegne, male, sy, perler, huler, legoklodser, spil og puslespil, højtlæsning, og leg i det uformelle rum.

8.30 – 9.30: Har børnehavebørnene mulighed for at spise deres medbragte formiddagsmad. 

9.00: Vuggestuebørnene tilbydes formiddagsmad, som SpilOp'en sørger for.

10.00: Dagens planlagte aktiviteter går i gang på stuerne.

Vi arbejder med og udvikler børnene i forskellige aktiviteter i forhold til hvad der er aktuelt.

Eksempler på aktiviteter: Samling, pædagogisk idræt inden for vores fokusområder (socialt, fysisk, psykisk og kognitivt). Ligeledes tænkes læreplanstemaer og sproglig indsats ind. Her arbejdes der med de forskellige aldersgrupper og udviklingstrin. 

11.00: Vi spiser vores medbragte madpakker på stuerne. Efter maden tager vi tøj på og omkring kl......

12.00: Er vi parate til at gå ud på legepladsen, hvor vi opholder os et par timer. Og de børn, der har behov for middagssøvn puttes af en personale.

På legepladsen har vi fokus på børnenes leg i det uformelle rum. 

Legens betydning: Vi prioriterer legen i det uformelle rum højt. Barnet lærer gennem legen. Vi er af den opfattelse, at leg er et mål i sig selv, idet der gennem legen sker en dannelse af det enkelte barns personlighed.

Barnet tilegner sig sociale spilleregler, idet barnet for at kunne opretholde legen må kunne tage initiativ og organisere men samtidig give plads til andre.           

14.00: Børnene har mulighed for at spise deres medbragte eftermiddagsmad. Vuggestuebørnene tilbydes eftermiddagsmad, som SpilOp'en sørger for. 

14.30: Vi leger inde eller ude. Børnene opfordres til at lege sammen på de stuer, der er åbne.

16.45 (fredag kl 16.30): Institutionen lukker.