- en del af Odsherred Kommune
Studerende

I perioder modtager vi studerende fra seminariet. 1. praktik, som er førsteårsstuderende, er hos os i 3 mdr. ad gangen. 2. praktik og 3. praktik, som er andet- og tredjeårsstuderende er lønnede og indgår i normeringen og er ansat for et ½ år ad gangen. Endvidere modtager vi i årets løb erhvervspraktikanter fra skolerne af 1 til 2 ugers varighed.